கடந்த 6 வருடங்களாக இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு செய்தி சேவை செய்து வரும் சிலோன் முஸ்லிமிற்கு பலதரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துக்கள் வந்துள்ளன.

Share The News

Post A Comment: