ජාතික විගණන පනත පිලිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. එම පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකුල නැතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරයේ තීරණය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ශෙ‍්‍ර්ෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය අද(09) දින කාර්ය සටහන් දැක්වෙන නිල වාර්තාවේ මුද්‍රණය කළ යුතු බවට ද කථානායකවරයා නියෝග කළා.

Share The News

Post A Comment: