முஹம்மட் நுசாக்

இரத்தினபுரியில் வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.இரத்தினபுரி  கொடிகமுவ , படுகெதர, பண்டரவத்தை போன்ற பல்வேறு இடங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. மக்கள் இடம்பெயர்ந்த்து கொண்டுள்ளனர்.

Share The News

Post A Comment: