ரணலவில் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான இரு கடைகள் முற்றாக எரிப்புகடுவலை ரணல என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு கடைகள் எரிந்து சாம்பாலாகியுள்ளது, தீயிற்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை.

மல்வானையை சேர்ந்த இருவரின் கடைகளே இவ்வாறு எரிந்துள்ளது.
ரணலவில் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான இரு கடைகள் முற்றாக எரிப்பு ரணலவில் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான இரு கடைகள் முற்றாக எரிப்பு Reviewed by NEWS on May 20, 2018 Rating: 5