පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම මහතාගේ නිල කාමරයේ වායු සමීකරණයේ ඇතිවූ ගින්නක් නිවා දැමීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ගිනි නීවීමේ ඒකක සමත්ව තිබේ.
විනාඩි 20 ක පමණ කාලයක් ඉතා සුළු ගින්නක් පැවැති අතර මෙයින් කිසිවෙකුටත් හානි වී නොමැත. ගින්න හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ නොසන්සුන්තාවක්ද ඇතිවිය.

Share The News

Post A Comment: