கலாநிதி எஸ். எம். முஹம்மத் இஸ்மாயில் இன்று (08) நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகச் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார். சம்மாந்துறை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கு பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்திகளை செய்வேன் எனவும் குறிப்பிட்டார்.

Share The News

Post A Comment: