மன்னார் மறிச்சுக்கட்டி ஹூனைஸ் நகரில் பிறைகண்டு பின்னர் இந்த தகவலை பள்ளிவாசல் உறுதிப்படுத்தியும் அதனை கணக்கில் எடுக்காமல் ஜம்மியதுல் உலமா பிறைக்குழு கொச்சைப்படு்த்தியுள்ளது கண்டிக்கதக்கது


Share The News

Post A Comment: