ஜனாதிபதி அல்குர்ஆனை ஓதி விளங்கிக்கொள்ள சிங்கள மொழிமூலமான பிரதியை வழங்கி வைத்தார் மௌலவி தாஸிம் அவர்கள், வழங்கி வைக்கப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்


Share The News

Post A Comment: