බෑණාට මුදල් ඇමැති ධුරය

තුර්කියේ පළමු විධායක ජනපති ලෙස එම ධුරයේ දිවුරුම් දී සිටින ජනාධිපති රිජෙප් තායිප් එර්දොවන් මුදල් ඇමැති ධුරය සිය බෑණාට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.
තුර්කි ජනාධිපති එර්දොවාන්ගේ බෑණා, බෙරාත් අල්බෙරාක්, 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා එර්දොවාන්ගේ රජයේ බලශක්ති ඇමැතිවරවයා ලෙස කටයුතු කළේය.
විධායක බලතල සහිතව එර්දොවාන් දිවුරුම් දුන්නේ 9 වැනිදාය. ඒ, පසුගිය මාසයේ පැවැති ජනාධිපතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගැනීමෙන් පසුවය.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...
எமது உத்தியோகபூர்வ பேஸ்புக் பக்கம்

பேஸ்புக்கில் எங்களது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய (Like Page) பக்கத்தை LIKED செய்யுங்கள்.
மேலும் எமது பக்கத்தினை (Share) பண்ணவும்