சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சின் மேற்பார்வையாளராக தேசியப்பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எல் நசீரை ஜனாதிபதி நியமித்துள்ளார்.

பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலருக்கு பல்விதமான பதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முக்கிய அமைச்சின் பொறுப்பை நசீர் எம்.பிக்கு வழங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share The News

Post A Comment: