தலைப்புச் செய்தி

Post Top Ad

Your Ad Spot

Aug 18, 2018

அமைச்சர் ரிசாத் மீது வேண்டுமென்று அபாண்டமான பழி சொல்லும் ஊடகங்கள்


ஜனா­தி­பதி செய­லா­ளரின் பதி­வேட்­டுக்­க­மைய அமைச்சர் ஒரு­வரின் பயன்­பாட்­டுக்கும் அவ­ரது பாது­காப்­புக்­கு­மாக கூடிய பட்சம் மூன்று வாக­னங்­களே வைத்­தி­ருக்க வேண்­டிய நிலையில் அதனைத் துஷ்­பி­ர­யோகம் செய்யும் வகையில் கைத்­தொழில் வாணிப அமைச்சர் ரிஷாட் பதி­யு­தீ­னுக்கு மேல­தி­க­மாக ஏழு வாக­னங்கள் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக தகவல் அறியும் சட்­ட­மூ­லத்தின் ஊடாக சிங்­களப் பத்­தி­ரிகை ஒன்று நேற்­றைய தினம் செய்தி வெளி­யிட்­டி­ருந்­தது. எனினும் குறித்த தகவல் பிழை­யா­னது எனவும் அமைச்­ச­ருக்கு 5 வாக­னங்­களே வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும் அமைச்சின் நிரு­வாகச் செய­லாளர் ரீ.டி.எஸ்.பி.பெரேரா தெரி­வித்­துள்ளார்.
இது தொடர்பில் குறித்த சிங்­களப் பத்­தி­ரிகை வெளி­யிட்ட செய்­தியில்,  தகவல் அறியும் சட்ட மூலத்­திற்­க­மைய கைத்­தொழில் மற்றும் வாணிப அமைச்சின் பாவ­னை­யி­லுள்ள வாக­னங்கள் குறித்து தகவல் பெறு­வ­தற்­காக கடந்த ஜூலை மாதம் 11 ஆம் திகதி விண்­ணப்­பித்­த­தற்­கி­ணங்க மேற்­படி அமைச்சின் மேல­திகச் செய­லாளர் (நிர்­வாகம்) ரீ.டி.பி.எஸ்.பெரேரா கையொப்­ப­மிட்டு தகவல் வெளி­யிட்­டுள்ளார்.
ஜனா­தி­பதி செய­லா­ளரின் மூலம் வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள இலக்கம் சீஏ 1/17/1 மற்றும் 2010.05.14 ஆம் திகதி கொண்ட அரச செல­வின முகா­மைத்­துவ பதி­வேட்டு மூன்றாம் இலக்க உறுப்­புரை மறு­சீ­ர­மைப்புக்­க­மைய அமைச்சர் மற்றும் பிர­தி­ய­மைச்­சர்­களின் பாவ­னைக்கும் பாது­காப்­புக்­கு­மாக கூடிய பட்சம் மூன்று வாக­னங்­களே உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக வைத்­தி­ருக்க முடியும் என்று குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது. இலக்கம் சீஎஸ்ஏ/1/5 மற்றும் 2016.04.19 ஆம் திக­திய பதி­வேட்­டின்­படி மேற்­கு­றிப்­பி­டப்­பட்­ட­வாறு அர­சாங்க அமைச்­சர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாகப் பதி­யப்­பட்­டுள்­ளது.
அவ்­வா­றி­ருக்கும் நிலையில் கைத்­தொழில் மற்றும் வாணிப அமைச்சின் கைத்­தொழில், வாணிப அமைச்­ச­ருக்கு 10 வாக­னங்கள் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளமை தகவல் அறியும் சட்­ட­மூ­லத்­தி­னூ­டாக கிடைக்கப் பெற்­றுள்ள தகவல் மூலம் அம்­ப­ல­மா­கி­யுள்­ளது. அத்­துடன் கைத்­தொழில், வாணிப அமைச்­ச­ருக்கு எட்டு சார­தி­களும் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளன.
மேற்­படி அமைச்சில் மொத்­த­மாக 23 வாக­னங்கள் உள்­ள­துடன் மேலும் 16 வாக­னங்கள் அமைச்சின் அதி­கா­ரி­க­ளுக்­காக ஒதுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அதி­கா­ரி­களால் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் வாக­னங்­களில் இரண்டு வழி­ந­டத்தல் செயற்­பாட்டு முறைமை அடிப்­ப­டையில் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­ன­வாகும்.
அமைச்­சிடம் மொத்­த­மாக உள்ள வாக­னங்­களில் 9 வாக­னங்­க­ளுக்கு சார­திகள் இல்­லா­த­துடன் உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக வாகனம் வைத்­தி­ருக்க வேண்­டிய அதி­கா­ரி­க­ளுக்­காக ஒதுக்­கப்­பட்­டுள்ள 16 வாக­னங்­களில் இரண்­டுக்கு கூட்­டுத்­தா­பனம் மற்றும் சபை­க­ளுக்­கு­ரிய சார­தி­களே அமர்த்­தப்­பட்­டுள்­ளனர். அமைச்­ச­ருக்கு உரி­மை­யற்ற இரு வாக­னங்­க­ளுக்கும் அமர்த்­தப்­பட்­டுள்ள சார­திகள் மற்றும் பிர­தேச சார­திகள் எட்டுப் பேருடன் அமைச்சில் மொத்தம் 28 சார­திகள் உள்­ளனர்.
கைத்­தொழில் மற்றும் வாணிப அமைச்சில் 2015 ஆம் ஆண்­டுக்­கு­ரிய எரி­பொருள் செல­வாக இரண்டு கோடியே ஐம்­பத்­தொரு இலட்சம் ரூபா­வா­கி­யுள்­ள­துடன், அதே ஆண்டின் வாக­னங்­க­ளுக்­கான பாவனைச் செல­வாக மூன்று கோடியே ஐம்­பத்­தைந்து இலட்சம் ரூபா செலவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. 2016 ஆம் ஆண்டின் எரி­பொருள் செலவு ஒரு கோடியே எழு­பத்­தொரு இலட்சம் ரூபா­வாகும். அவ்­வாண்டின் வாகனப் பரா­ம­ரிப்­புக்­கான செலவு மூன்று கோடியே முப்­பத்­தெட்டு இலட்சம் ரூபா­வாகும்.
2017 ஆம் ஆண்டின் எரி­பொ­ரு­ளுக்­காக ஒரு கோடியே அறு­பத்­தேழு இலட்சம் ரூபா செலவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­துடன் அவற்­றுக்­கான பரா­ம­ரிப்பு மூன்று கோடியே எழு­பத்­தெட்டு இலட்சம் ரூபா செல­வி­டப்­பட்­டுள்­ள­தாகத் தகவல் அறியும் சட்­ட­மூ­லத்­தின்­படி பெறப்­பட்ட தக­வல்கள் மூலம் கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்­ளன.
அமைச்­ச­ருக்கு வழங்­கப்­பட்­டுள்ள வாக­னங்­க­ளி­டையே சீ.ஏ.வீ, சீ.ஏ.ஈ, பி.எப், பி.எச், கே.வை, கே.ஜீ ஆகிய ஆங்­கில எழுத்­துக்­க­ளுடன் ஆரம்­பிக்கும் இலக்­கங்­க­ளு­டைய வாக­னங்­களும் அடங்­கு­கின்­றன.
சீஏ/1/17/1 அரச செல­வீன பதி­வேட்­டின்­படி அமைச்சர் ஒரு­வரின் பெற்றோல் வாகனம் ஒன்­றிற்கு உயர்ந்­த­பட்ச எரி­பொ­ரு­ளுக்­கான மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக, மேல்­மா­காணம் எனின் 600 லீட்­டரும், மேல் மாகா­ணத்­திற்கு வெளி­யே­யாயின்  750 லீட்­டரும் வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றன.  டீசல் வாக­ன­மாயின் மேல் மாகா­ணத்­திற்குள் 500 லீட்­டரும், மேல் மாகா­ணத்­திற்கு வெளி­யே­யாயின் 600 லீட்­டரும் வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றன.
மேற்­கண்ட தக­வல்கள் குறித்து கைத்­தொழில், வாணிப அமைச்­ச­ருடன் இணைப்பை ஏற்­ப­டுத்­தி­ய­போ­திலும் தொடர்­பு­கொள்ள கிடைக்­க­வில்லை. அமைச்சின் செய­லாளர் கே.டீ.என்.ஆர்.அசோக்கா என்­ப­வ­ருடன் இது விட­ய­மாக வின­வி­ய­போது நிர்­வாக மேல­திகச் செய­லா­ளரே இது தொடர்­பான பணி­களைக் கையாள்­வ­தா­கவும் அவரைத் தொடர்பு கொள்­ளு­மாறு அமைச்சின் செய­லாளர் கூறினார். எவ்­வா­றான போதிலும் வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள தக­வல்­களின் நிர்­வாக மேல­திகச் செய­லாளர் ரீ.டி.பி.எஸ்.பெரே­ராவே கையொப்­ப­மிட்­டுள்ளார் என அச் செய்­தியில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டி­ருந்­தது.
எனினும் இச் செய்தி வெளி­யான நேற்­றைய தினம் அறிக்கை ஒன்றை வெளி­யிட்ட அமைச்சின் நிரு­வாகச் செய­லாளர் ரீ.டி.எஸ்.பி.பெரேரா, குறித்த தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்­டத்தின் கீழான கோரிக்­கைக்கு வழங்­கப்­பட்ட பதிலில் 10 வாக­னங்கள் எனக் குறிப்­பிட்­டுள்­ளமை தவ­றா­ன­தாகும்.  அவற்றில் 5 வாக­னங்கள் அமைச்­சரின் உதவி செயற்­பாட்டு சபைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அந்தரங்கச் செயலாளர், இணைப்புச் செயலாளர், இணைப்புச் செயலாளர், ஊடகச் செயலாளர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பதிகாரி ஆகியோருக்கு இந்த வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கமைய அமைச்சரின் நிர்வாக பிரதேசத்திற்குள் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளும் உள்ளடங்குவதுடன் அவற்றுக்கு மேலதிகமாக 2 வாகனங்கள் அமர்த்தப்பட்டுள்ளன. அவ் வாகனங்களுக்கான சாரதிகளும் எரிபொருள் விநியோகங்களும் அமைச்சினால் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் அமைச்சின் நிருவாகச் செயலாளர் ரீ.டி.எஸ்.பி.பெரேரா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages