හැප්පෙන්නේ මුණට මූණ,පස්සෙන් ගිහිල්ලා බඩ යන වැඩ කරන්නේ නෑ….ඒකාබද්ධේ තියෙන්නේ නපුංසක දේශපාලනයක්!


තමන්ට හෝ තම පක්ෂයෙ කිසිවෙකුට ඒකාබද්ධයේ ජන බලය විනාශ කිරීමට අවශ්‍ය නොවු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් පවසනවා.
 පාර්ලිමේන්තුවේදි විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා විසින් රහුමාන් මන්ත්‍රීවරයාගේ පිරිස විෂ යෙදු කිරි පැකට් ජන බලය විරෝධතාකරුවන්ට බෙදා දුන් බවට චෝදනා කළ අතර එයට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.
“මම ඇත්තවශයෙන්ම ලැජ්ජා වෙනවා ඒ විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිතුමා කරපු චෝදනාව ගැන. මම එතුමාට කියන්න ඕන මූණට මුණ හැප්පෙනවා මිසක් කිරි පැකට් දීලා බඩයන වැඩ කරන්නේ නෑ. 05 වෙනිදා කොළඹට අවේ කොළඹ නගරය අරගෙන යන්න. වාසුදේව මන්ත්‍රිවරයා කියනවා රෑ 9.30 වෙනකොට හිටියේ 2000ක් විතර කියලා. අපි හිතුවා මේ ගොල්ලෝ සටන්කරුවෝ කියලා. බිලා පාරේ වැටිලා, ගෙනිහිල්ලා දැම්මා ඉස්පිරිතාල වලට. ආණ්ඩුව පෙරලන්න ආපු මිනිස්සු අන්තිමට කොළඹ නගරයම අපවිත්‍ර කළා. මෙතුමන්ලාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙලා තියනවා. මේ අයට තියෙන්නේ නපුංසක දේශපාලනයක් කියලා 5 වෙනිදා ජනතාවට පෙන්නුවා. මරාගෙන මැරෙන්න ඇවිල්ලා රෑ 9. 30 වෙනකොට කොළඹ නගරයෙන් පිටවෙලා ගියා. කොළඹ නගරයේ ජනතාව නැගිටින්න ඕන ආන්ඩුව පෙරලන්න. කොළඹ නගරයේ ජනතාවනැගිට්ටේ නෑ. කොළඹ නගරයේ ජනතාව නැගිට්ටොත් මේ ගොල්ලන්ට පෑලියගොඩින් මෙහාට ඇතුලට එන්න බෑ. ඒක හොදට මතක තියා ගන්න” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළා.
හැප්පෙන්නේ මුණට මූණ,පස්සෙන් ගිහිල්ලා බඩ යන වැඩ කරන්නේ නෑ….ඒකාබද්ධේ තියෙන්නේ නපුංසක දේශපාලනයක්! හැප්පෙන්නේ මුණට මූණ,පස්සෙන් ගිහිල්ලා බඩ යන වැඩ කරන්නේ නෑ….ඒකාබද්ධේ තියෙන්නේ නපුංසක දේශපාලනයක්! Reviewed by NEWS on September 09, 2018 Rating: 5