மேர்வின் சில்வா, பொதுபல சேனாவுக்கு இடையில் விசேட சந்திப்பு !

முன்னாள் அமைச்சர் மேர்வின் சில்வா பொதுபல சேனா அமைப்பின் தேரர்களை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுள்ளார்.

கொழும்பு ஸ்ரீ சம்புத்த ஜெயந்தி மந்திராவில் அமைந்துள்ள பொதுபல சேனாவின் தலைமையகத்திலேயே மேர்வின் சில்வா அமைப்பின் தேரர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார்.


 
மேர்வின் சில்வா, பொதுபல சேனாவுக்கு இடையில் விசேட சந்திப்பு ! மேர்வின் சில்வா, பொதுபல சேனாவுக்கு இடையில் விசேட சந்திப்பு ! Reviewed by NEWS on October 02, 2018 Rating: 5