හිල්ටන්-හයට් හොටල් විකුණන ඇත්ත කථාව මෙන්න

රජයේ උපායමාර්ගික දේපළ ගණයට අයත් නොවන හිල්ටන් සහ හයට් හෝටල් ව්‍යාපෘති පවරාදීමේ තීරණය ගන්නා ලද්දේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වය සහිත හෝටල් දෙකක් මීළඟ මාස 06 ක කාලය තුළ විකුණා දැමීමට නියමිත බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පසුගිය දා රොයිටර් පුවත් සේවය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවක දී පවසා තිබුණි.

දැනට ඉදිකිරීම් සිදුවෙමින් පවතින කොළඹ හයට් හෝටල් ගොඩනැඟිල්ල සහ හිල්ටන් හෝටලයේ රජයේ හිමිකාරීත්වය මෙයාකාරයෙන් විකුණා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා විය.

කාමර 458 කින් සහ මහල් නිවාස ඒකක 100 කින් යුතු හයට් හෝටල් ගොඩනැඟිල්ල අයත් කැන්විල් හෝල්ඩිංග්ස් හී පූර්ණ හිමිකාරීත්වය රජය සතුව පවතී. 

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අද(22) දිනයේ දී හයට් සහ හිල්ටන් හෝටල්වල හිමිකම් පැවරීම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...