நடைமுறையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் சிக்கல் நிலையை அடுத்து ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தேர்தல் சின்னத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர இணங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி அடுத்து வரும் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் யானை சின்னத்துக்கு பதிலாக வைரம் என்ற சின்னத்தில் விரிவான முன்னணியாக போட்டியிட தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதற்கான ஆவணங்கள் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சின்னத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் தலைமையிலான முன்னணி மத்தியில் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டன. எனும் இறுதியில் வைரம் என்ற சின்னம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தரப்புக்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Share The News

Ceylon Muslim

Post A Comment: