ரிசாத்தின் அமைச்சு இடம் பெயர்ந்த முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு வரப்­பி­ர­சா­த­மாகும்

ஜனா­தி­ப­தியும், பிர­த­மரும் இணைந்து நீண்­ட­காலம் இடம் பெயர்ந்தோர் மீள்­கு­டி­யேற்றம் என்றோர் அமைச்சை உரு­வாக்­கி­யி­ருப்­பது 1990 களில் இடம் பெயர்ந்த முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு கிடைத்­துள்ள வரப்­பி­ர­சா­த­மாகும். அவர்­க­ளது மீள்­கு­டி­யேற்­றத்­தி­லுள்ள தடைகள் அனைத்தும் துரி­த­க­தியில் நிவர்த்தி செய்­யப்­படும் என புதி­தாக அமைச்சுப் பத­வியைப் பொறுப்­பேற்­றுள்ள அகில இலங்கை மக்கள் காங்­கி­ரஸின் தலைவர் ரிசாத்­ப­தி­யுதீன் தெரி­வித்தார்.

புதிய அமைச்­சுப்­ப­தவி தொடர்பில் வின­வி­ய­போதே அவர் விடி­வெள்­ளிக்கு இவ்­வாறு தெரி­வித்தார். அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரி­விக்­கையில் நீண்­ட­கா­ல­மாக இடம் பெயர்ந்­துள்ள முஸ்­லிம்­களை மீள் குடி­யேற்­று­வ­தற்­காக நான் முன்பு அமைச்­ச­ரவைப் பத்­தி­ர­மொன்­றினைச் சமர்ப்­பித்­தி­ருந்தேன். அதற்­கி­ணங்க மீள்­கு­டி­யேற்றச் செய­லணி ஒன்று நிறு­வப்­பட்­டது. அதன் இணைத்­த­லை­வர்­க­ளாக நான் உட்­பட பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் பைசர் முஸ்­தபா, துமிந்த திசா­நா­யக்க மற்றும் சுவா­மி­நாதன் ஆகியோர் செயற்­பட்டோம்.

தற்­போது நீண்­ட­காலம் இடம் பெயர்ந்­தோர்­களை மீள்­கு­டி­யேற்­று­வ­தற்­கென புதிய அமைச்­சொன்றே உரு­வாக்­கப்­பட்­டு­விட்­டது. இது எமது போராட்­டங்­க­ளுக்குக் கிடைத்த வெற்­றி­யாகும்.

அத்­தோடு கூட்­டு­றவு அபி­வி­ருத்­தியும் எனது அமைச்­சுடன் இணைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. புதிய அமைச்சின் மூலம் எவ்­வித பேதங்­க­ளு­மின்றி எனது பணி­யினை முன்­னெ­டுப்பேன். இதுவரைகாலம் மீள்குடியேறமுடியாத பல்வேறு சோதனை களுக்குட்பட்டிருந்த மக்களது பிரச்சினைகள் விரைவில் தீர்த்து வைக்கப்படும் என்றார்.
vidi
ரிசாத்தின் அமைச்சு இடம் பெயர்ந்த முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு வரப்­பி­ர­சா­த­மாகும் ரிசாத்தின் அமைச்சு இடம் பெயர்ந்த முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு வரப்­பி­ர­சா­த­மாகும் Reviewed by NEWS on December 22, 2018 Rating: 5