ஆஜராகுமாறு ரஞ்சனுக்கு அழைப்பு

நீதிமன்ற அவமதிப்பு சம்பவம் தொடர்பில் தௌிவு படுத்துவதற்காக எதிர்வரும் 7 ஆம் திகதி உயர்நீதிமன்றில் முன்னிலையாகுமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவிற்கு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஜராகுமாறு ரஞ்சனுக்கு அழைப்பு ஆஜராகுமாறு ரஞ்சனுக்கு அழைப்பு Reviewed by NEWS on December 03, 2018 Rating: 5