මහින්දට එරෙහි අභියාචනා විභාගයට දින තීන්දුයි-අතුරු තහනම තවදුරටත්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කිරීම වළක්වමින් අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

අප අධිකරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය දැරීම සහ කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයින් එම ධුරවල කටයුතු කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම ඉවත් කරන්නැයි කළ ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.
DE

இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...