புதிய அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான யோசனை இன்று பாராளுமன்றில் !

பாராளுமன்றம் பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தலைமையில் சற்று முன்னர் கூடியது.

புதிய அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான யோசனை ஒன்று இன்று (11) பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்பிக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புதிய அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான யோசனை இன்று பாராளுமன்றில் ! புதிய அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான யோசனை இன்று பாராளுமன்றில் ! Reviewed by Ceylon Muslim on January 11, 2019 Rating: 5