துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சராக  அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் இன்று (11) ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்திய பிரமாணம் செய்துகொண்டார். 

Share The News

Ceylon Muslim

Post A Comment: