துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சராக அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப்

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சராக  அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் இன்று (11) ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்திய பிரமாணம் செய்துகொண்டார். 
துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சராக அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சராக  அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் Reviewed by Ceylon Muslim on January 11, 2019 Rating: 5