විරෝධතාවක් හේතුවෙන් හැටන් – කොළඹ පාර තාවකාලිකව වැසෙයි..

හැටන් – කොළඹ මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.
ඒ වතු කම්කරුවන් පිරිසක් තම වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලමින් පවත්වන විරෝධතාවක් හේතුවෙන්.
මෙම විරෝධතාව හේතුවෙන් එම මාර්ගය මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියෙන් තාවකාලිකව වසාදමා ඇති අතර , හැටන් නගරයේ සිටි කොළඹ, නුවරඑළිය, මහනුවර දක්වා ගමන් ගන්නා රථවාහනවලට බාධා එල්ල වී ඇත.
විරෝධතාවක් හේතුවෙන් හැටන් – කොළඹ පාර තාවකාලිකව වැසෙයි.. විරෝධතාවක් හේතුවෙන් හැටන් – කොළඹ පාර තාවකාලිකව වැසෙයි.. Reviewed by Ceylon Muslim on January 28, 2019 Rating: 5