கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ் சற்றுமுன் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

Share The News

Ceylon Muslim

Post A Comment: