கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ்

கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ் சற்றுமுன் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...