முன்னாள் நீதியரசர் சரத் என் சில்வாவை நீதிமன்றல் ஆஜராகுமாறு உத்தரவு

நீதிமன்றத்தினை அவமதித்த குற்றச்சாட்டில் முன்னாள் நீதியரசர் சரத் என் சில்வாவை நீதிமன்றல் ஆஜராகுமாறு நீதிமன்றம் இன்று (23) உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னாள் நீதியரசர் சரத் என் சில்வாவை நீதிமன்றல் ஆஜராகுமாறு உத்தரவு முன்னாள் நீதியரசர் சரத் என் சில்வாவை நீதிமன்றல் ஆஜராகுமாறு  உத்தரவு Reviewed by NEWS on January 23, 2019 Rating: 5