ஶ்ரீலங்கள் எயார்லைன்ஸ் மற்றும் மிஹின் லங்கா விமான நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற மோசடி சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் அமைச்சர் கபீர் ஹாசிம் ஆஜராகியுள்ளார்.

Share The News

Ceylon Muslim

Post A Comment: