அருவக்காடு கழிவு : 7000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு.

புத்தளம், அருவக்காடு கழிவு முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டத்துக்கு 7000 மில்லியன் ரூபா. வரவு செலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு

விபரம் :
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...