சம்மாந்துறையில் கைத்தொழில் வலயம் அமைக்க மற்றும் சம்மாந்துறை நகர அபிவிருத்திக்கு என  2019 பட்ஜட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. என நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர பட்ஜெடில் உரை 

Share The News

Post A Comment: