පාසල් දරුවන්ගේ ජීවිත එක්ක දේශපාලනය කරන්න එපා
ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

අලව්ව රතනාලංකාර මහා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක්වීමෙන් ඔහු සඳහන් කළේ ඇතැමුන්ගේ දේශපාලන න්‍යායපත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාසල් ළමුන් ඇපයට තබා ගැනීම අනුමත කළ නොහැකි බවයි.

මෙම ගැටළුව අද ඊයේ දිනක සිට නොව අතීතයේ සිට පැවත ගෙන එන බව ද කියා සිටි අමාත්‍යවරයා, කමිටුවක් පත්කර මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර, තීරණයක් සුදානම් වන බවත්, එයට සුළු කාලයක් ගත වන බව පැවසීය.

මෙම වසර 4 ඇතුළත ගුරුවරුන්ගේ මුලික වැටුප සියයට 100 කින් වැඩිකර ඇති බවත්, වර්තමානයේ වැටුප රුපියල් 46,000 ක් වන බවත් පැවවු අමාත්‍යවරයා, 3 වන ශ්‍රේණියේ ගුරුවරයෙකුගේ වැටුප 16,100 ක් වු වැටුප වත්මන් රජය විසින් එකට එකක් වැඩි කර ඇති බව ද කියා සිටියේය.

පාසල් දරුවන්ගේ ජීවිත සමඟ දේශපාලනය නොකරන ලෙසත්, වෙන වෙන න්‍යාය පත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන්න නොකරන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩි දුරටත් පැවසීය.
පාසල් දරුවන්ගේ ජීවිත එක්ක දේශපාලනය කරන්න එපා පාසල් දරුවන්ගේ ජීවිත එක්ක දේශපාලනය කරන්න එපා Reviewed by NEWS on March 18, 2019 Rating: 5