கைது செய்யப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு தீர்வு வழங்க குழு நியமனம்...!

தற்­போ­தைய சூழ்­நி­லையில் முஸ்­லிம்கள் பாது­காப்புப் பிரி­வி­னரால் சந்­தே­கத்தின் பேரில் கைது­செய்­யப்­படும் போது ஏற்­ப­டு­கின்ற பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு உட­னடி தீர்­வு­களைப் பெற்­றுக்­கொ­டுப்­ப­தற்­காக அதி­காரம் வழங்­கப்­பட்ட அதி­கா­ரி­யாக பதில் பொலிஸ் மா அதிபர், உதவி பொலிஸ் அத்­தி­யட்­சகர் வை.ஜி.ஆர்.எம். ரிபாத்தை நிய­மித்­துள்ளார்.

மேலும் இணைப்பு அதி­கா­ரி­க­ளாக முஸ்லிம் சிவில் சமூக அமைப்­பு­களைச் சேர்ந்த 8 பேர் பதில் பொலிஸ் மா அதி­ப­ரினால் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.

நாட்டில் எந்தப் பகு­தி­யிலும் சந்­தே­கத்தின் பேரில் முஸ்­லிம்கள் கைது­செய்­யப்­படும் போது பிரச்­சி­னை­களை எதிர்­நோக்­கினால் சிவில் சமூக பிர­தி­நி­தி­க­ளான முஸ்லிம் இணைப்பு அதி­கா­ரி­க­ளூ­டாக உதவிப் பொலிஸ் அத்­தி­யட்­சகர் வை.ஜி.ஆர்.எம். ரிபாத்தை தொடர்பு கொண்டு தீர்­வு­களைப் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும் என அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இது தொடர்­பான செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுப்­ப­தற்கு கொழும்பு, கொள்­ளுப்­பிட்­டியில் முஸ்லிம் சிவில் சமூக அமைப்­பு­களின் இணைப்பு மத்­திய நிலையம் ஒன்று அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இது தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் கவுன்ஸில் தலைவர் என்.எம். அமீன் கருத்துத் தெரி­விக்­கையில்;

உதவி பொலிஸ் அத்­தி­யட்­சகர் ரிபாத்­துடன் நேற்று கொள்­ளுப்­பிட்­டி­யி­லுள்ள முஸ்லிம் சிவில் சமூக மத்­திய நிலை­யத்தில் கலந்­து­ரை­யா­ட­லொன்று இடம்­பெற்­றது. கலந்­து­ரை­யா­ட­லை­ய­டுத்து சிறு கார­ணங்­க­ளுக்­காக சந்­தே­கத்தின் பேரில் கைது செய்­யப்­பட்­டி­ருந்த சிலரை விடு­தலை செய்­து­கொள்ள முடிந்­தது என்றார்.

முஸ்லிம் சிவில் சமூக அமைப்­புகள் பொலிஸ் மா அதி­ப­ரிடம் விடுத்த வேண்­டு­கோ­ளி­னை­ய­டுத்தே சந்­தே­கத்தின் பேரில் கைது செய்யப்படும் போது ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளுக்கு உடனடித் தீர்வுகள் பெற்றுக்கொள்ள உதவிப் பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரிவித்தார்.
கைது செய்யப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு தீர்வு வழங்க குழு நியமனம்...! கைது செய்யப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு தீர்வு வழங்க குழு நியமனம்...! Reviewed by NEWS on May 08, 2019 Rating: 5