கபீர் ஹாசீம் , ஹலீம் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு


அமைச்சுப்பதவிகளில் இருந்து விலகிய கபீர் ஹாசீம் மற்றும் எம்.எச்.ஏ. ஹலீம் ஆகியோர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் மீண்டும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். 
கபீர் ஹாசீம் , ஹலீம் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு கபீர் ஹாசீம் , ஹலீம்  அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு Reviewed by NEWS on June 19, 2019 Rating: 5