முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அமைச்சரவை அங்கீகாரம்!

முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தங்களை செய்ய நேற்று கூடிய அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.


முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அமைச்சரவை அங்கீகாரம்! முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அமைச்சரவை அங்கீகாரம்! Reviewed by NEWS on August 21, 2019 Rating: 5