முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அமைச்சரவை அங்கீகாரம்!

முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தில் திருத்தங்களை செய்ய நேற்று கூடிய அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.


இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...