காவற்துறை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றச்சாட்டில் 22 பேர் கைது.


காவற்துறை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றச்சாட்டின் கீழ், தம்புள்ளை, பண்டாரவளை, ஹப்புதளை, தங்கல்ல மற்றம் கடுநாயக ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து 22 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
காவற்துறை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றச்சாட்டில் 22 பேர் கைது. காவற்துறை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றச்சாட்டில் 22 பேர் கைது. Reviewed by ADMIN on March 21, 2020 Rating: 5