கொரோனா தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகம்...!கொரோன வைரஸ் தொற்று தொடர்பில் பொது மக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மற்றும் தகவல் வழங்குவதற்கு 117 என்ற தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகப்படத்தப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரவு 8 மணிக்கு இந்த இலக்கம் அறிமுக்பபடுத்தப்படவுள்ளத என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகம்...! கொரோனா தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகம்...! Reviewed by ADMIN on March 15, 2020 Rating: 5