எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மாவட்ட ரீதியான வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, கட்டுப்பணம் தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகின.எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டிய வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சுயாதீன குழுக்களால் செய்ய வேண்டிய வைப்புத்தொகை ஆகியவை கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தமானி அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் எந்தவொரு வைப்புத்தொகையும் செய்ய தேவையில்லை.
எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மாவட்ட ரீதியான வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, கட்டுப்பணம் தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகின. எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மாவட்ட ரீதியான வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, கட்டுப்பணம் தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகின. Reviewed by ADMIN on March 04, 2020 Rating: 5