இலங்கை அரச இணையதளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல்பொது நிர்வாக அமைச்சு மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் ஆகியவற்றின் இணையதளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இலங்கை அரச இணையதளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல் இலங்கை அரச இணையதளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல் Reviewed by ADMIN on May 30, 2020 Rating: 5