வாக்களிக்கும் நேரம் தொடர்பான இறுதி தீர்மானம்.


இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் நேரத்தை அதிகரிப்பதா? இல்லையா? என ஜூன் மாதம் 25 ஆம் திகதி தீர்மானிக்கவுள்ளதாக தேர்தல்களை ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்களிக்கும் நேரம் தொடர்பான இறுதி தீர்மானம். வாக்களிக்கும் நேரம் தொடர்பான இறுதி தீர்மானம். Reviewed by ADMIN on June 21, 2020 Rating: 5