நான் தப்பியோடவில்லை, சபாநாயகர்


நான் தப்பியோடிவிட்டேன் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ குற்றஞ்சாட்டினார். ஆனால், உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாக்குதல் தொடர்பிலான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அறிக்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவே நான், சென்றேன், தப்பியோடவில்லை என்றார்.
நான் தப்பியோடவில்லை, சபாநாயகர் நான் தப்பியோடவில்லை, சபாநாயகர் Reviewed by NEWS on February 23, 2021 Rating: 5