ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 


சுகயீனம் காரணமாக அவர் இவ்வாறு கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி Reviewed by ADMIN on July 17, 2021 Rating: 5