அறிவிக்கப்பட்ட விலை உயர்வில் இருந்து லிட்ரோ Gas விலையை சற்று குறைத்தது.


நேற்றிரவு அறிவிக்கப்பட்ட விலை உயர்வில் இருந்து லிட்ரோ காஸ் லங்கா எரிவாயு விலையை சற்று குறைத்துள்ளது.


அதன்படி,


* 12.5kg – Rs. 2675 ( 75 ரூபாய் குறைப்பு )


* 5kg – Rs. 1071 ( 30 ரூபாய் குறைப்பு )

அறிவிக்கப்பட்ட விலை உயர்வில் இருந்து லிட்ரோ Gas விலையை சற்று குறைத்தது. அறிவிக்கப்பட்ட விலை உயர்வில் இருந்து லிட்ரோ Gas விலையை சற்று குறைத்தது. Reviewed by ADMIN on October 11, 2021 Rating: 5