20 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி


நாட்டில் 20 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் செயலூக்கி (Booster)q தடுப்பூசியை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கெஹேலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்தார்.

20 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி 20 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி Reviewed by ADMIN on November 24, 2021 Rating: 5