மாகாணசபை முறைமைக்கு சமாதி கட்டவும்’ – அதாவுல்லா வலியுறுத்து.


” மாகாணசபை முறைமை நாட்டுக்கு பாரம். அதற்கு மக்கள் பணமே செலவிடப்படுகின்றது. எனவே, அந்த முறைமை இல்லாதொழிக்கப்பட வேண்டும்.” – என்று தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர் அதாவுல்லா வலியுறுத்தினார்.


நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய அவர்,


” ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம் என்ற விடயம் சிறப்பு. ஆனால் 9 மாகாணசபைகளில் ஒன்பது சட்டங்கள் உள்ளன. மத்திய அரசிடம் ஒரு சட்டம் உள்ளது. இது பொருத்தமற்ற நடவடிக்கை. எனவே, புதிய அரசமைப்பின் ஊடாக அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் இடம்பெற வேண்டும்.


மாகாணசபை முறைமை வேண்டாம். அது நாட்டுக்கு பாரம்.” – என்றார்.

மாகாணசபை முறைமைக்கு சமாதி கட்டவும்’ – அதாவுல்லா வலியுறுத்து. மாகாணசபை முறைமைக்கு சமாதி கட்டவும்’ – அதாவுல்லா வலியுறுத்து. Reviewed by ADMIN on November 24, 2021 Rating: 5