நசீர் அஹமட் உடன் 7 புதிய அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்!

மேலும் 8 புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் இன்று (23) காலை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர். 


புதிதாக பதவியேற்றுள்ள அமைச்சர்கள் விவரம் வருமாறு: 


01. டக்ளஸ் தேவானந்தா - மீன்பிடி அமைச்சர் 


02. பந்துல குணவர்தன - போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் 


03. கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சர் 


04. மஹிந்த அமரவீர - விவசாயம், வனவிலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர் 


05. ரமேஷ் பத்திரன - கைத்தொழில் அமைச்சர் 


06. விதுர விக்கிரமநாயக்க - புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் 


07. நசீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அமைச்சர்


08. ரொஷான் ரணசிங்க - நீர்ப்பாசன மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்