Headlines
Loading...
ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டியவுக்குபொதுஜன பெரமுன ஆதரவு....

ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டியவுக்குபொதுஜன பெரமுன ஆதரவு....

 


பிரதி சபாநாயகர் பதவிக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியினால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டியவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன தெரிவித்துள்ளது.


மேலும் ,ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் செயலாளர் நாயகம் சாகர காரியவசம் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.