யூரியா ஏற்றிய கப்பல் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் தாமதமாகும்!இலங்கைக்கான யூரியா ஏற்றிய கப்பல் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் தாமதமாகும் என கொழும்பு கொமர்ஷல் உர நிறுவன தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூலை 6 ஆம் திகதி ஏற்றுமதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் உரத்துடன் கூடிய மற்றுமொரு கப்பல் விரைவில் இலங்கையை வந்தடையும் என சிரேஷ்ட அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கைக்கு அனுப்பப்படும் உரத்தில் 40,000 மெட்ரிக் தொன் யூரியா உள்ளது.

இந்த உர ஏற்றுமதி இந்திய கடன் திட்டத்தின் ஊடாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தரம் மூன்று தனித்தனி தரப்பினரால் சோதிக்கப்படும்.

ஏற்றுமதி வந்தவுடன், இலங்கை தரநிலை நிறுவனம் மற்றும் பல நிறுவனங்கள் மாதிரிகளை பரிசோதித்து ஒரு வாரத்திற்குள் நாடு முழுவதும் இருப்புக்களை விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தேசிய உர செயலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.