விகாரை ஒன்றின் மாதாந்த மின் பாவனை அலகுகள் ஐயாயிரம்.. ஒரு நாளைக்கு 160 யுனிட்


-சி.எல்.சிசில்-


மாதாந்திர மின் கட்டணம் மூன்று லட்சம் ரூபாவாக இருக்கும் விகாரை ஒன்றின் மாதாந்திர மின் நுகர்வு ஐயாயிரம் யுனிட்டுகளை நெருங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.


இலங்கை மின்சார சபையின் மின்சாரப் பாவனை கணக்கீட்டின் படி ஐயாயிரம் யுனிட்டுகளுக்கு பழைய முறையின் கீழ் மத ஸ்தலங்களுக்கான மின் கட்டணம் நாற்பத்தாறாயிரம் ரூபாவாகவும், புதிய முறையின் கீழ் 3 இலட்சம் ரூபாவைத் தாண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


ஐயாயிரம் மாதாந்திர அலகுகள் ஒரு நாளைக்கு 160 யுனிட்டுகளுக்கு மேலாகும்.


இந்த விகாரையின் மின் கட்டணத்தை ஈடுகட்ட சூரிய சக்தி அமைப்பை உருவாக்கினால், அது குறைந்தபட்சம் 50 Kw ஆக இருக்க வேண்டும் என்று துறையியல் நிபுணர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.