பஸ் கட்டணம் குறைக்கப்படாதுடீசல் விலை குறைக்கப்படாத நிலையில் தற்போது பஸ் கட்டணத்தில் எவ்வித குறைப்பும் இல்லை என பஸ் சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.டீசல் விலை குறைந்ததன் பின்னணியில் பஸ் கட்டணத்தில் எவ்வித குறைப்பும் செய்யப்பட மாட்டாது என அகில இலங்கை தனியார் பஸ் சங்க சம்மேளனத்தின் தலைவர் அஞ்சன பிரியஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார்.