வெளிநாட்டு பணியாளர்கள் அனுப்பும் பணத்தில் முன்னேற்றம்!கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் 325 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்த இலங்கை தொழிலாளர்களின் பணம் செப்டம்பர் மாதத்தில் 359 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரித்துள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார அறிவித்துள்ளார்.


"இது ஆகஸ்ட் 2022 இல் பதிவான வராக்கடன்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 10% (34 மில்லியன் டாலர்கள்) அதிகரிப்பு மற்றும் ஜூலை 2022 இல் பதிவான வராக்கடன்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 29% (80 மில்லியன் டாலர்கள்) அதிகரிப்பாகும்" என்று அமைச்சர் மேலும் கூறினார். (யாழ் நியூஸ்)