இன்று டொலர் பெறுமதி அதிகரிப்பு - ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சி


இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (14) வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.


மக்கள் வங்கியின் மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்வனவு விலை ரூ. 320.41 மற்றும் விற்பனை விலை ரூ. 339.17.


, சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விலை ரூ. 320 மற்றும் விற்பனை விலை ரூ. 335.