தங்க விலையின் இன்றைய நிலவரம் என்ன...?


கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலையானது ஏற்ற இறக்கங்களுடன் மாற்றமடைந்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.


அந்த வகையில் இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி, ஒரு அவுண்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 639,082 ரூபாவாக உள்ளது.


இந்நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்று 180,350 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 165,400 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


அத்துடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 157,850 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.


எனினும், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


அதேசமயம், 24 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 22,550 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 20,680 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 19,740 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.