🔵தங்கத்தின் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது !


இன்றையதினம் தங்கத்தின் விலையானது நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.


இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி, ஒரு அவுண்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 567,208 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.


இந்த நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 160,100 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 146,750 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


அதேசமயம், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 140,100 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.