🔴அரசியலில் பிரவேசிக்கும் அனைவருக்கும் வரிக் கோப்புகளைத் திறப்பது கட்டாயம்

 

அரசியலில் பிரவேசிக்கும் உள்ளுராட்சி பிரதிநிதிகள் முதல் மேல்மட்ட அரசியலில் நுழையவுள்ள சகலரும் இனிமேல் தமது வரிக் கோப்புகளைத் திறப்பது கட்டாயம் என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.


அதன்படி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் பணியாளர்கள் வரிக் கோப்புகளைத் திறக்க வேண்டும்.


முன்னதாக, பதினான்கு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த தொழில் வல்லுநர்கள் வரிக் கோப்புகளைத் திறக்க வேண்டிய வர்த்தமானி அறிவிப்பை ஜனாதிபதி வெளியிட்டார், மேலும் அந்த நான்கு பிரிவுகளில் அரசியல்வாதிகள் சேர்க்கப்படாதது சமூகத்தால் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது.


தற்போதைய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த போது, ​​மறைமுக மற்றும் நேரடி வரிகளுக்கு இடையிலான விகிதம் 80% மற்றும் 20% ஆக இருந்தது, புதிய வரிக் கொள்கையின்படி, விகிதம் 70% மற்றும் 30% ஆக மாறியுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் , மேலும் அரசாங்கத்தின் இலக்கு 60% மற்றும் 40% வரை வரி விகிதம் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.